ORKESTER

Goriški pihalni orkester je nepogrešljiv spremljevalec najrazličnejših prireditev na Goriškem in širšem. Sodeluje tako na praznikih krajevnih skupnosti, športnih prireditvah, svečanostih, žalnih slovesnostih, revijah pihalnih orkestrov, skupinskih in samostojnih koncertih, kot na gostovanjih in tekmovanjih znotraj in izven naših meja.  Njegov 60- članski kolektiv ima letno več kot 30 nastopov. Leta 2005 je na tekmovanju Zveze slovenskih godb v prvi težavnostni stopnji  osvojil zlato plaketo.Še vedno polni navdušenja po pomladanskem uspehu na državnem tekmovanju so se v mesecu oktobru leta 2005 pridružili novi člani, ki so s svojo mladostjo in energijo prinesli novih, svežih moči v delo orkestra. Že pred pričetkom nove sezone je društvo naredilo načrt, v katerem je poudarek namenilo kvaliteti igranja, druženju in oblikovanju pomlajene skupnosti. Vse to močno vpliva na delo orkestra in energijo, ki jo morajo poleg glasbe prenesti svojim občudovalcem.