ZGODOVINA

OD USTANOVITVE ORKESTRA DO DANES

Kljub temu, da so v mladem mestu delovala najrazličnejša društva (športno, pevci, gledališče, ...),je bilo v letu 1959 občutiti praznino zaradi prenehanja delovanja pihalnega orkestra v tovarni pohištva Meblo. Družbeno-politične organizacije so po daljših razpravah zaprosile gasilsko društvo, da pod svojim okriljem organizira pihalno godbo.

Upravni odbor društva se je poleg svojih problemov (z mehanizacijo in prostori) začel ubadati še z ustanovitvijo godbe. V Gočah na Vipavskem so prišli nekateri člani upravnega odbora v stik s takratnim učiteljem in dirigentom g.Jožefom Petrovičem. Po daljših pripravah, tako organizacijskih kot tehničnih, so s Petrovičem sklenili pogodbo, da v šolskem letu 1959/1960 začne z učenjem učencev, ki bi bili pripravljeni sodelovati v godbi. Že takoj v novem letu 1960 se je tako v prostorih gasilskega društva učilo kakih 30 mladih fantov, pripravljenih, da postanejo v najkrajšem času godbeniki. Občinski ljudski odbor je zagotovil nekaj sredstev za začetek delovanja.

Gospod Petrovič je ponudil v odkup nekaj starih instrumentov. Drugi del instrumentov je društvo dobilo od tovarne pohištva, kjer je pred leti prenehala delovati godba. Tudi nekateri posamezniki so pomagali z nakupi instrumentov, na tem mestu naj omenimo g. Štruklja starejšega, direktorja strojne livarne v Solkanu, ki nam je kupil klarinet, direktorja pošte gospoda Bizjaka, itd. Vsa zahvala naj gre ob tej priliki vsem članom upravnega odbora društva v letih 1950-1960, posebej pa še Viktorju Volku, Rudiju Rustji, Rudiju Vidicu, Milanu Grudnu, že pokojnemu Alojzu Srebrniču in ostalim, ki so nesebično pomagali godbi v povojih.

Na državni praznik 29. novembra 1960 so v Solkanu prvič zadoneli zvoki nove godbe pod vodstvom kapelnika Petroviča. Od tistega davnega državnega praznika pa vse do danes godba z večjimi in manjšimi težavami neumorno deluje. V tem času so se s taktirko v roki pred orkestrom zvrstili kot prvi Jožef Petrovič v letih 1960 do 1962. Takoj za njim je prevzel palčko že pokojni Franc Žižmond, ki je godbo vodil od 1962 do leta 1970. Robert Bone je godbo prevzel v letu 1970 in ji pomagal prebroditi zelo težaven čas do leta 1972. Stojan Ristovski je taktirko prevzel v septembru leta 1972 in orkester vodil do leta 1985. V tem času godba pridobi zelo veliko mladine in nastopa po vsej Primorski, Sloveniji in zamejstvu. Leta 1985 prevzame palčko dirigent in skladatelj g. Ladislav Leško in vodi orkester do leta 1997. Ta čas godba pridobi na kvaliteti in v svojem repertoarju gosti tudi imena kot so Dragica Čarman, Jurij Reja, Rajko Koritnik, Vladimir Čadež, Jože Kores, Rosana Peršolja in drugi. S temi solisti so bili odigrani nepozabni koncerti.